Κιβώτια πολλαπλής χρήσεως

Πλαστικά κιβώτια πολλαπλής χρήσεως για φρούτα και λαχανικά


Διαστάσεις: 32x52x32
Κωδικός: K 001
Περιγραφή: Για φρούτα και λαχανικά

Διαστάσεις: 32x52x24
Κωδικός: K 002
Περιγραφή: Για φρούτα και λαχανικά

Διαστάσεις: 32x52x19
Κωδικός: K 003
Περιγραφή: Για φρούτα και λαχανικά

Διαστάσεις: 32x52x17
Κωδικός: K 004
Περιγραφή: Για φρούτα και λαχανικά

Διαστάσεις: 35x52x22
Κωδικός: K 005
Περιγραφή: Για φρούτα και λαχανικά

Διαστάσεις: 34x52x18
Κωδικός: K 006
Περιγραφή: Για φρούτα και λαχανικά

Διαστάσεις: 40x60x12
Κωδικός: K 007
Περιγραφή: Ψαροκασέλα

Διαστάσεις: 31x51
Κωδικός: K 008
Περιγραφή: Καπάκι για ζωντανά είδη